بازگشت به صفحه اصلی بازگشت به درباره استاد

معرفی کتاب درباره استاد مصورالملکی


با توجه به این که امروزه هویت و ارزشهای والای نقاشی ایرانی ،کم کم میرود تا به دست فراموشی سپرده شود و به منظور اشاعۀ شیوۀ صحیح و اصیل نقاشی ایرانی، کتاب "نگاره های خیال" در اختیار اهل هنر قرار گرفته است. در این کتاب مجموعه ای از آرایه هاو نقوش سنتی، طرح های تذهیب، تشعیر، اسلیمی و ختایی، گل و مرغ و همچنین نقوش قلمدان، کاشی، فرش، طراحی پیکر انسان و حیوانات و آثار بسیار دیگر گردآوری شده است به منظور آنکه مرجعی برای طراحی نگارگران و همچنین الگو و زمینه ساز خلق آثار نفیس هنری در انواع رشته های صنایع دستی باشد.


شناسنامه کتاب:
نام کتاب: نگاره های خیال
گردآورندگان: حسن، شهرزاد، افسانه و افروز مصوّرالملکی
ناشر: بهتاپژوهش
تعداد صفحات: ۳۲۷ صفحه
نوبت چاپ: اول/۱۳۹۲
شابک: ۲-۰۹-۷۰۹۳-۶۰۰-۹۷۸