بازگشت به صفحه اصلی بازگشت به نگارخانه

نگارخانه - شیوه های گوناگون هنری

اسلیمی و ختایی - اندازه ۶۴ در ۴۹ سانتیمتر
کاشی معرق
کاشی کاری
اسلیمی و ختایی - اندازه ۶۴ در ۴۹ سانتیمتر
آس سازی (نوعی ورق بازی قدیمی)
قلمدان سازی
نقاشی روی مدالهای عاج
نقاشی روی عاج