بازگشت به صفحه اصلی بازگشت به زندگینامه

آلبوم عکس

در زمان استادی در هنرستان هنرهای زیبای اصفهاناستاد در میان جمعی از شاگردانشان در آتلیۀ مقابل چهلستون
مصاحبه شمس اشراق در منزل استاد